...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނދުވާ
ނ.
އައްޓާއި އެނދާއި އުނދޯލިފަދަ ތަންތާނގެ މަތީގައި ދަމާ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތާނަ . ބަޑިބޭސް . ބިސަގަނޑު . ބޮޑުސަނދުވާ . ކަސްހުވަނދުވާނި . ކަސްގަލެ . ކަސްގަލް . ކުލީކާރު . އަލިފާންއާވި . އާސްއަހެލި . އުނގުލި . ވިހޭފަށް . މަދިރިއްގަނޑޮ . މަދިރިގެގަނޑޮ . ދަނޑިފޭލި . ދިމާއުނދޯލި . ލާގެ . ލޯކަރުދާސް . ގިޔުގަނޑު . ސަނދަވާ . ސަލްފަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ