...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނގަލާ
ނ.
ހިމަދިގު އެއްޗެއް ފަށަކާ ޖެހި ފަށެއް އޮންނަގޮތަށް މަތިމައްޗަށް ވަށްކޮށް އޮޅައިފައި އޮންނަ އޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަގޮހޮރު . ރީޗު . ރީޗުއެޅުން . ވެޑުން . ސަނގަލާޖެހުން . ސަނގަލާޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ