...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނގަލާޖެހުން
މ.
(1) ނަންނުގައްޗާއި ހަރުފަ ފަދަ ތަކެތި ފަށަކާޖެހި ފަށެއް އޮންނަހެން މަތިމައްޗަށް ވަށްކޮށް އޮޅައިލައިގެން އޮތުން.
(2) ސަނގަލާޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ