...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނަދު
ވަކިކަމެއްގެ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުމުން އެކަމުގެ ހަނދާނަކަށް ދޭލިއުން.
މިސާލު:
ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދު.
(2) އާއްމުކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް ވަކިކަމެއް ކުރެވޭކަން ބަޔާން ކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ލިޔުން.
މިސާލު:
ބޭސްވެރިކަމުގެ ސަނަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީލިޔުން . ފާސް . ސަނަދު . ސެޓުފިކެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ