...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނާގަނޑު
ނ.
(1) ބޮޑު މާލޫދު ފެށުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ބޮޑު ޞަލަވާތާއި ޅެންބައި.
(2) ކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ދައްކާ ވާހަކަކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ