...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނޯރާގަސް
ނ.
މިރިހިގަހުގެ ފަތާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް އެއަށްވުރެ ތުނޑުތައް ބޮޑެތިކޮށް ފަތްހުންނަ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ތިންވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެންމެ ގިނައިން ހުންނަނީ ވަރަށް މަޑުމަޑު ރީނދޫ ކުލައިގެ މަލެއްފޮޅޭ ވައްތަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ