...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންބޯލް
ކާށިހުންޏާއި މަހާއި ހިކިމިރުސް ފަދަ އެއްޗެހި އެއްކޮށްގެން ހަދާ މަސްހުނި ފާޑުގެ ލައިގެންކާ އެއްޗެއް.
(2) ފިޔާގެ ތެރެއަށް ހިކިމަހާއި ހަކުރާއި ހިކިމިރުހާއި ފޮނިތޮށި ފަދަ ތަކެތި އަޅައި ތެލުގައި ކައްކައިގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ލައިގެންކާ، ހިކި އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަންބަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ