...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންބޯސާ
ނ.
(1) ފަނިޔާރަމާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް އެތެރެއަށް މަސް އަޅައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ކުޅި ހެދިކާއެއް.
(2) (ހ.) ބަޖިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނިއާރަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ