...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންފާކެޔޮ
ނ.
(1) ބޮންތިރަތް ކޭލަށްވުރެ ވައް ފަލަކޮށް ހުންނަ ކޭލެއް.
މިކެޔޮ ދޮންވެ ފައްކާވީމާ ބައެއް ވަކުގެ ތޮށިގަނޑު ފަޅައިގެން ދެއެވެ.
(2) ސަންޕާކެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތްކެޔޮ . ސީނުސަންޕާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ