...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންދޯއް
ނ.
(1) ވަޅުލާއިރު މައްޔިތާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވަކިގޮތަކަށް ޖަހައި ދަށުގައި ނަނު ފުރައިފައި ހުންނަ ހިމަދިގު ފޮއްޓެއް.
(2) މަރުވާ މީހުން ވަޅުލާން ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފުން . ކެޔޮދަޅި ސަންދޯއް . މަގުބޮލި . މަގުބޮލިއެޅުން . ފަސްމުށްޖެހުން . ދެގަސްފޭލި . ތާބޫތު . ގަސްފޭލި . ގާސަންދޯއް . ސަންދޯކެ . ސަންދޯއްހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ