...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންތިޔާނާ
ނ.
ވާކޮށްހެދޭ ކުޑަގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތްތައް ހުންނަނީ ކޮކާ ފިޔަ ތަކެއްހެނެވެ.
ތަނޑިތައް ހީވާނީ އޮފުއަރާ އެންދެރި ކޮޅެއްހެނެވެ.
ތަނޑި ހުންނާނީ ފަތިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ