...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންގު
ނ.
ފޫއެބުރި ބޮލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސައިޒުން ބޮޑެތި ބޮލި.
މިއީ ބޭރުގައި ކުރެހުން އަޅައިފައި ހުންނަ ބޮއްޔެކެވެ.
މީހުން އެއްކުރުމަށް ފުންމައިއުޅޭ އެއްޗަކަށް މިބޮލި ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކާ . ހުދުސަންގުފަރީދު . ނޫސަންގު ފަރީދު . ރަނައުރާ . ކުރެހިސަންގު . ވާތުސަންގު . މަރުމަރުހިލަ . ފޫއެނބުރި . ފެންސަންގު . ސަނދަރަބޮލި . ސަންގި . ސަންގުފަރީގު . ސަންގުފުންމުން . ސަންގުފުމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ