...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންގުފަރީދު
ނ.
ހުދުކުލައިގެ ހިލައެއް.
މިއީ ވިހައިގެ ބޭޙހުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުސަންގުފަރީދު . ނޫސަންގު ފަރީދު . ސަންގުފަރީގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ