...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންގުގެރި
ނ.
ގެރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އާދައިގެ ގެރިޔަށްވުރެ ބޮޑެތި، ކުރިމައްޗަށް ދެދަޅު ލެނބިފައި ހުންނަ ގެރިއެކެވެ.
މިއެތި ގޮވާލީމާ ހީވާނީ ބާރަށް ސަންގެއް ފުމެލާ ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ