...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަންޕާކެޔޮ
ަކުގެ ތޮށި ތުނިވެފައި ދޮންވީމާ ވަރަށް ރީތި ރީނދޫ ކުލައެއް އަރާނެއެވެ.
ދޮންވެ ފައްކާވީމާ ބައެއްވަކުގެ ތޮށިގަނޑު ފަޅައިގެންދެއެވެ.
މިވައްތަރުގެ ތެރޭގައި ކެޔޮފައްކާވެފައި ހުންނަ އިރުވެސް ކެޔޮވަކުގެ ތެރޭގައި ގޮށްގޮށަށް ހަރުކޮށް ހުންނަ ވައްތަރެއްވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަންފާކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ