...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރަހައްދު
ނ.
(1) ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ވަކި ހިސާބުގަނޑެއް.
(2) އިން ވަކި ކުރެވިފައިވާ ތަން.
(3) ދާއިރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްފުށް . ރާއްޖެތެރެ . ރާދަޑަ . ބާޒާރު . ބޮޑުމަޅުމަތި . ފައިގައިތަޅާ . ތަރަހައްދު . ޑެމަރޭޖު . ޒޯނު . ޗެންޗޭނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ