...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރަނގު
ނ.
ނާފަހަރާއި ބޯޓުފަހަރުގެ ދަތުރު މަތީގައި އާދައިގެ ފަޅުވެރިންނަށް އަމުރުކުރަން ހުންނަ ސަރުދާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯސްމާނު . ގަހާކޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ