...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރަންފީގޮނޑި
ނ.
އޮށޯވެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ގޮނޑިއެއް.
މި ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑު ހުންނާނީ ދެފަށްކޮށެވެ.
އަތްގަނޑުގެ ދަށްފަރާތް ހުޅުވައި ލައްޕައި ހެދޭގޮތަށެވެ.
އެދެއަތްގަނޑު ހުޅުވައިލައިފައި އޭގެ މަތީގައި ފައިބާއްވައިގެން އޮށޯވެ ހެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ