...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރަކަ
ނ.
ރޮދި އެނބުރުމާއި، ނަނު އެޅުމާއި ވާއެޅުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އެތަކެތީގެ އުޅި އަނބުރައި ހަރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . އުއިކޮށޭސަރަކަ . ފެންނަގާސަރަކަ . ދޯނި . ލުމަ . ލުމަފަތި . ލުމަފޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ