...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރަޙައްދު
ނ.
(1) ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ވަކި ހިސާބުގަނޑެއް.
(2) އިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ތަން.
(3) ދާއިރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޫސީވިލާތް . ބިންމަތީގެ . ކުނިގޮނޑު . އޭރިޔާ . ވަލުތެރެ . މެދުއިރުމަތި . މެދުމާދޮރޯށި . ދާއިރާ . ގޯތިތެރެ . ޕުރޮވިންސް . ޕެނެލްޓީ . ޖަންގަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ