...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރުބަތު
އި ފެނާ އެއްކޮށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެސެންސަކުން ރަހަލައްވައިފައި ހުންނަ އޮލަފަނި.
(2) މޭވާ އަކުން ނަގައިފައިވާ ޖޫހަށް ހަކުރު އަޅައި އޮލަކޮށްފައި ހުންނަ ފަނި.
(3) ބޭހަށް ބޭނުންކުރުމަށް ބައެއް ބާވަތުގެ ތަކެތިން ކައްކާ އޮލަފަންޏެއް.
މިސާލު:
ވޭމުއި ސަރުބަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރުކުރުން . ވައްތީނިސަރުބަތު . ފަލޫދާ . ފިލިސަރުބަތު . ސަރުބަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ