...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރުބީ
ނ.
އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ތަފާތު ތެލުގެ އެސިޑް އެކުލެވޭ ބައި.
މިއީ ހަމުގެ އަޑީގައި ދާފަރައަކަށްވެސް އޮންނަ ތެލުގެބައި އެކުލެވޭ ދުއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބަލި . ބަނޑުލުން . ވެލާތެޔޮ . ވެލާތެޔޮކުނޑި . މޭނަގައި ސަރުބީ އަޅައިފައި ހުރިމީހެއް . ފާންތެޔޮ . ތުލް . ތެޔޮ . ގެރިގިތެޔޮ . ސަރުބީޖެހުން . ސައިބޯނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ