...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރުބީޖެހުން
މ.
(1) ކާނާގައި ތެލުގެ މާއްދާތައް އިތުރުވުމުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ ތެލުގެބައި ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވެގެން، ލޮކިމަސްޖަހައި ފަލަވުން.
(2) ސަރުބީ އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ