...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރުދާރު
ނ.
މަސައްކަތު މީހުންގެ، ނުވަތަ ޕިޔޯނުންގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަކާ . ކަކާކަން . މުދިމު . މެހިތަރު . ސަރަނގު . ސަރަނގުކަން . ޓަފަރާސީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ