...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަބު
ނ.
(1) ހުރިހާ.
(2) (ބދ) ހޯނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގަހަލި . ހިރު . ހިރުބޮލި . ނަލަހިރު . ރަންހިރު . ރަތްކަންދާލި ލިބާސް . ރިހިހިރު . ބަނާރަސީކަސަބު . ބިނާޓު . ބިނާޓުކުރުން . ބުން . ބުންބާތާކިހާ . ބުދުހާލި . ބޮޅުޖެހުން . ބޯވަޅުއެޅުން . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކަރޮފެހުން . ކަސަބުބޯވަޅު . ކަސަބުމުންޑު . ކަސަބުގަނޑު . ކަސަބުޖެހި ފޭލި . ކަސީދާ . ކަސީދާކުރުން . ކާނެޔާ . ކިނާރި . އަޑިންދާބޯޓް . ވަށްބަގިޔާ . ވަންހަފުޅު . ވަލީނެތްކާވެނި . ވާރުތަ . ވާރުތައެރުން . ވެށުން . މަތިފުށް . މަތިފުށް ހޯދުން . މަތިފުށް ބެލުން . މަތިފުށް ކިއުން . މަތީކައިރި . ފަންކާކިނާރި . ފަންކާތުނޑު . ފަސްލަކުނުކަން . ފާސްކުރިހެދުން . ފޮތިބޯވަޅު . ދަރިކޮޅު . ތިރީކައިރި . ގަނޑުއެޅިލުންގި . ގަންބާމޭލު . ގަތައިފެހުން . ގާތްތިމާގެމީހުން . ގޮންތޮށި ރުމާ . ސަރާކަވަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ