...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަބުދެރިޔާ
ނ.
ނާލުބައްތެއްޔާއި ބައްތެލި ދޯނީގައި ދިރުނބާކޮޅު ފެންފިލާމަތިން ދައްސޫރަ އޮންނަގޮތަށް ލަކުޑިން އަޅައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުން . ބުދުހާލި . ސަބުދަރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ