...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަކަ
ނއ.
ސަމާސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހެއްދުން . ރަށުމީދާރަށަށްގަދަވާނެ . ރާންރާން . ބަވާސީ . ބިސަހުރި . ބިސަހުރި އެރުވުން . އައްޗިކަން . އޮޑިމޯ . ވަޒަންވެރިވުން . މަޖާކަން . މަޖާކުރުން . ދެފުށަށްމިޔައެޅި . ތަރަބަޑިޖެހުން . ލާނެތް . ލާނެތްކަން . ލާނެތްވުން . ލާނެތްމީހުން . ލެޅަށްއެޑުން . ސަކަރާތް . ސަކަރާތްޖެހުން . ސަކަބަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ