...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައި
ނ.
(1) ސައިފަތް ހޫނުފެނަށް އަޅައި ކުލަނެރެގެން ތައްޔާރުކުރާ ބުއިމެއް.
(2) ރާޒުވާ ކުޅޭއިރު ބޮނދު ޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ކުޅިއެއް ގެންދާ ގެންދިއުން.
(3) މަޖާޒު:
ރިޝްވަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަބަސް . ހަނގުރާމަ . ހަވާކެއުން . ހަތަރުއާރު . ހަތްއާރު . ހާޑަށްތިރިކުރުން . ހިނގައިލުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިސް . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުވަނދުގޮށި . ހޫނުބޮނޑި . ހޫނުބޮނޑި އެޅުން . ހެދުން . ހޭނުން . ނަނުފެއްތުން . ނަވިޔަނި . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނިލަގަނޑު . ނޯބެލްއިނާމު . ރަހަބެލުން . ރަށްމަތިންދިއުން . ރަންމަތީލުން . ރައްކާބައިން . ރަތޫ . ރަތްދޭވާނި . ރަސްއައިން . ރަސްގުއްލަ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރިއްމަސް . ރިސެޕްޝަން . ރިޔާބަނުން . ރުކޫޢަށްދިއުން . ރުކޫޢު . ރުކޫޢުކުރުން . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ރޫހިއްޕުން . ރޫބައި . ރޫލެޓު . ރެސްޓޯރެންޓު . ރޭޓު . ބަހީ . ބަނދެލުން . ބަނޑު ޖެހުން . ބަނޑުހޫނުކޮށްލުން . ބަނޑުއެޅުން . ބަނޑުމުސާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ