...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިނަސް
ނ.
(1) ބޮލާއި މޫނުގެ ކަށިތަކުގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިވާ ހޮއި.
މިބައި ގުޅިފައިވަނީ ނޭފަތާއެވެ.
(2) ބޮލާއި މޫނުގެ ކަށިތަކުގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިވާ ހޮއިގެ އެތެރޭ ދުލިފަށް ދުޅަވެ ދަވަހެދޭ ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޚިލޭސްމޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ