...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިބޯނިއޮށް
ނ.
ސައިބޯނި ގަހުގެ އޮށް.
މިއީ ކުންނާރު އޮށާ އެއްބޮޑު މިނެއްގައި ކުލަކުލައިގައި ހުންނަ އޮށްތަކެކެވެ.
މިއޮށްތައް ފެން އެއްޗަކަށް އެޅުމުން ފޮނުއަރާނެއެވެ.
މިބޭނުން ކުރަނީ ގިރިޓީކުރާއިރު އެ ގިރިޓީ ކުރާ އެއްޗެހި ސާފުކުރުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސައިބޯނިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ