...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިބޯޖޯޑު
ނ.
(1) ދިޔާއެއްޗެހި ބޯން ބޭނުންކުރާ އުޅައްލީ ތަށްޓެއް.
(2) ވަތުތަށްޓަކާއެކު ބޭނުންކުރާ އުޅައްލީ ތައްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ