...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިކިޔުން
މ.
ރާޒުވާ ކުޅޭއިރު ބޮނދު ޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް، ކުޅިޔެއް، ގޮޅިޔަކަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ބޮނދު ޖެހެން ހުރިކަން އަންގައިލުން.
މި އިޝާރާތް ކުރަނީ ސީނުގެ އަޑު ނިކުންނަ ގޮތަށް އަޑެއް އިއްވައި ލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ