...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިކުރާ
ނ.
ސައި ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ކަންވާރެއް.
މިއީ ފެން އޮއްސުމަށް ވައްގަނޑެއް ލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ހިފާނެ އުޅައްގަނޑެއްވެސް ހުރެއެވެ.
މީގެ މަތި ހުންނަނީ ނަގައިޖެހޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރާ . އެލްމެނިޔަމް . ސައިކުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ