...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިމާ
ނ.
މެދުމިނަކަށް ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ ބޮޑުމަލެއް.
މީގެ އެކިވަރައްތަރު ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ކަރުލީ ސައިމާ.
(ށ) ބޮނޑި ސައިމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަތްކުރަނދު . ސައިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ