...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިފަތް
ނ.
ސައިފަތް ގަހުގެ ފަތް ވަކިގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް މުރަނަކޮށް އެކިވަރަށް ހިމުންކޮށްފައި ހުންނަ ފަތް.
މިފަތް ހޫނުފެނަށް އަޅައި ކުލަނެރެގެން ބޯންބޭނުން ކުރެއެވެ.
ފެހިކުލައާއި ރަތްކުލަ ނެރެވޭގޮތަށް މިފަތް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިރިސައި . ސައި . ސައިފަތެ . ސައިފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ