...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިފަތްގަސް
ނ.
ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ވަކިގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްގެން އޭގެ ޢަރަޤު ނަގައި ބޯން ބޭނުންކުރެއެވެ.
މިގަހުގައި ވަރަށް މީރުވަސްދުވާ ހުދުކުލައިގެ މަލެއް އަޅައެވެ.
މިމާ އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ވަލު ފިނިފެންމަލާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ