...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިތާނު
ނ.
(1) ނުބައިކަން ހައްދު ފަހަނަޅައިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ ކުދިންނަށް ނިސްބަތް ކުރާ ނަމެއް.
(2) ޖިންނީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނުބައި އެއްޗެހި.
(3) އިބިލީސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޝައިތާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ