...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިލު
ނ.
(1) އޮހިގެން އަންނަ ފެންގަނޑު.
(2) ދެމިގެން އަންނަ ފެންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާކެއުން . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ރިޔާބަނުން . ބަނދެލުން . ބަރުހަތިޔާރު . ބައްރާލުން . ބަލާނދެ . ބަލިނެގުން . ބުރުއަޅުވައިލުން . ބުރުވާލުން . ކެއްސުން . ކޮޅުބިތް އެޅުން . ކޯޑިޖެހުން . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އަރި . އަޅައިލުން . އަތުކުރިއަރުވައިލުން . އުފުރައިލުން . އޮމާލުން . ވަރައިލުން . ވައްސައިލުން . ފައިކުރިއެރުވުން . ފާކެއްސުން . ފުއްދައިލުން . ފޭހިލުން . ފޮތިގަނޑު ކަހައިލުން . ދަހިކޮށްލުން . ދަމައިގަތުން . ދެރުން . ދެއައިނަކަށް ކުރުއްސައިލުން . ދޮޅިއެއްސުން . ތަންމަތިބަނުން . ތެއްސައިލުން . ތޮއްސައިލުން . ލިއްސާލުން . ލޫދިގަތުން . ލޮނދިހިކައެއްހެންދިޔުން . ލޮންދައިލުން . ލޯމަތިންގެއްލުން . ގިތްގަޅުވައިލުން . ސައިލުހެދުން . ސޮއް . ސޮއްވުން . ސޮއްގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ