...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިޒު
ނ.
މިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ރަސްއައިން . ރިއްމަސް . ބުރިމެކުނު . ބޮޑުކުރުން . ފާނަ . ފުއްޕާމޭ . ގުޑިބަން . ސަންގު . ސެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ