...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިޕޯޓު
ނ.
(1) ކުރުއަލަމާރި ބުރިއެއް.
މީގެ މަތީގައި ތައްޓާއި ޖޯޑުފަދަ އެއްޗެހި ބަހައްޓައިގެން މޭޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ.
(2) ކަފޭރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ