...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައުވީސް
ނ.
(1) ދެދިހަ ހަތަރެއް.
(2) 42.
(3) ތޭވީހާއި ފަންސަވީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަވިހާ . ކަތީބުބައި . އަނގޫ . ފައްސިހި . ޗ . ޗަވިޔަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ