...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްބު
ނ.
(1) ހުދުކުލައިގެ މަޢުދަނީ ލޮނެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މީގައި ދޫތޮރުފާގޮތެއް ހުރެއެވެ.
މި ހުންނަނީ ގަނޑުގަނޑަށް ހަރުކޮށެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ތުނބުޅި މަތިމަސް ނުފަޅާ ފިރިހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީރާފޯސް . ހުދުސައްބު . ރަތްސައްބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ