...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްބުލަނގިރި
ނ.
ފާޑުފާޑުގެ ހެއްވާ ހެދުންތަކެއް އަޅައިގެން، ބެރުގެ ބަދަލުގައި ޓައްޕު ޖަހަމުން ލޮއްބޭގެ ލަވަކިޔަމުން ލަކުޑިން ލިޔެފައި އޮންނަ ކުރަޔަކުން އެސްފީނާޔަށް ފެންއަޅާގޮތަށް ދައްކަމުން ކުޅުނު ހެއްވާ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރު ކުޅުނީ ގަލޮޅުގެ ބަޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ