...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯށި
ނ.
އިހުގައި މާލޭގައި ހުރި ދޮރޯއްޓެއް.
މި ދޮރޯށި ހުރީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުން އުތުރަށް ދާން ނުކުންނަ ތާނގައެވެ.
މިދޮރޯށި ހުރީ ސިފައިންގެ ގޭގެ ހުޅަނގުން އިބްރާހީމީ މަގުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ