...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްކެޔޮ
ނ.
ދޮންވުމުގެ ކުރިން ތަރުކާރީ އެއްގެގޮތުން، ދޮންވީމާ މޭވާއެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ބަނބުކޭލާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް އެއަށްވަރެ މާބޮޑެތި ކޮށެވެ.
މިއީ ގަހުގެ ގަސްގަނޑުން ނުކުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކިބޮލި . ސައްކަ . ސައްކެޔޮބޮލި . ސައްކެއުވަކަރު . ސައްކޭލު . ސައްކޭލެ . ސައްކޭލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ