...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްކެޔޮބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފޫއެނބުރީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ދެތިން ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ދޮންފޫއެނބުރިއާއި ދަނބުފޫ އެނބުރިއެވެ.
މިބޮލި ބޭނުންކުރަނީ ފަންނީ ބައެއް ކަންކަމަށާއި އަތްތެރި މަސައްކަތަށެވެ.
މިބޮލި ހުންނަނީ ސައްކެޔޮ އޮށުގެ ސިފައިގައި ދިގުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ