...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްލާކުރުން
މ.
(1) ކަމަކާމެދު ބައަކު އެއްތަނެއްގައި ތިބެ ވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) މަޝްވަރާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޖިލީސްވުން . މަޝްވަރާކުރުން . މޮށެކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ