...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްލި
ނ.
(1) އެއްޗެއް އުފުލާއިރު ގާތްގާތުގައި މީހުން ތިބެގެން އެކެއްގެ އަތުން އަނެކެއްގެ އަތަށް އެ އެއްޗެއް ދެމުން ގެންދާ ގެންދިއުން.
(2) މަސައްކަތްކުރާއިރު މީހުން ބަހާބައިބައި.
(3) (ޏ) މަންޑި.
(4) (ސ) ޅަފެންފޯއް.
(5) (ހ) ކުޅޭ ކުއްލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ