...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްޓި
ނ.
މުށިން ހަދައިފައި ހުންނަ ކަންވާރެއް.
މިއީ އެއްޗެހި ކައްކަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
މި ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ތަވާއާއި އެއްސިފައަކަށެވެ.
މީގެ ކުދި އެއްޗެހި ރިހައަޅާށާއި ބަތްޕެން ފަދަ އެއްޗެހި އަޅަން ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ . ސީނުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ