...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްޕުޖެހުން
މ.
(1) މަންޑިއާއި ބަށިކުޅޭ އިރު ބާރަފޯލި ހަމަކޮށްފައި ޖަހާ ފޯލިޖެހުން.
(2) ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭއިރު ގޯލުގައި ހުންނަމީހާ ބޯޅައަތުން ނަގައި ފައިން ޖަހައި ދުރަށް ފޮނުވައިލުން.
(3) ސަމާސާގެ ގޮތުން ފޫކޮޅުގައި ކޮޅުފައިން އެތިފަހަރެއް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ